Moderna Försäkringar

I Modernas hem- och villaförsäkring som omfattar lös egendom ingår en reseförsäkring. Den omfattar de första 60 dagarna av resor utomlands och gäller för dig som privatperson. Försäkringen ska ha börjat gälla innan resans start och om resan är inom Norden gäller försäkringen endast om resan är längre än 2 dygn. 

Vad ingår i reseförsäkringen?

I reseförsäkringen ingår kostnader för läkar- och sjukhusvård och akut behov av tandvård som måste behandlas provisoriskt med högsta belopp på 5000 kr. Försäkringen täcker även merkostnader som anses nödvändiga vid inträffande av olycka eller akut sjukdom. Exempelvis då resvägen förändras och du tvingas resa med ett dyrare transportmedel.

Det gäller även vid en olycka eller dödsfall av närstående eller vid egendomsskada av din bostad i Sverige. Modernas försäkring täcker också resan för två närstående, från hemorten till platsen du befinner dig ifall ditt tillstånd betraktas livshotande.  Detsamma gäller för dig om en närstående hemma i Sverige avlider under din resa. Då en avliden försäkrad som inte transporteras till hemorten täcker den dessutom kost och logi för att kunna delta vid begravningen.

Modernas försäkring kan även ersätta resekostnader som inte utnyttjats på grund av olycka eller akut sjukdomsfall. Det samma gäller nödvändiga kostnader för hemresa på grund av epidemier, naturkatastrofer, situationer som betraktas som terrorism eller uppståndelse av krig.

Vad ingår inte i reseförsäkringen?

Moderna försäkring gäller inte för privat sjukvård inom Norden och inte heller om behovet av vård fanns redan innan resan påbörjades eller om det är möjligt att ersätta kostnaderna enligt lag på annat håll. Den täcker inte vårdbehov till följd av graviditet som inträffar efter vecka 28 eller kostnader för en planerad operation eller behandling. 

Inte heller täcker den förseningar som uppstår på grund av besök på hälso- eller rehabiliteringshem eller badanstalter. Det samma gäller då något inträffar inom din tjänst- eller yrkesutövning och kostnaden för en eventuell förändrat färdväg till följd av din skada eller om det inträffar en olycka under en tävling eller match och du är ansluten till ett idrottsförbund.

Moderna försäkringar täcker inte heller kostnaden vid olyckor vid sporter eller aktiviteter med hög risk för olycksfall såsom boxning, bungyjump och bobsleigh. Detsamma gäller för dykning djupare än 5 meter utan dykcertifikat. Har du dykcertifikat gäller försäkringen ned till 18 meters djup.

Reseförsäkringen gäller heller inte om du ignorerat att följa rekommendationer till evakuering från det Svenska Utrikesdepartementet eller på ett område av 100 km runt en plats där krigshandlingar pågår.

Utökad reseförsäkring

Det går att teckna en utökad reseförsäkring till din hem- och villaförsäkring medium eller large. Modernas utökade reseförsäkring ger dig ersättning för avbeställd resa då du eller resesällskapet drabbas av olycksfall, dödsfall eller akut sjukdom. Detta gäller också om du påbörjat resan och drabbas av olycka eller sjukdom och ordineras vila under mer än halva restiden, blir intagen på sjukhus, måste åka hem i förtid eller om du tvingas åka hem på grund av olycka eller dödsfall av närstående. Men också om den försäkrades bostad skadas eller om en försäkrad hund eller katt drabbas av olycksfall eller sjukdom.

Försäkringen gäller däremot inte om olycksfallet eller sjukdomen kändes till redan då resan bokades eller i samband med graviditet efter vecka 28. Modernas utökade försening täcker däremot också missade anslutningar vid försening av hemresa och förluster eller skada på egendom som är försäkrad. Notera att den utökade reseförsäkringen måste vara tecknad  innan händelsen du vill få ersättning för inträffar.

Konsumentguide och Vägledning

Oberoende tjänst som jämför reseförsäkringar och hjälper dig att hitta rätt. Tjänsten är fylld med matnyttig informaton och reder ut frågor.
globe Reseforsakring.nu © 2008 - 2024