Visa Reseförsäkring

Du tecknar automatiskt för reseförsäkring Visa när du betalar en resa med Visakort från någon av bankerna SEB, Handelsbanken, Nordea eller Swedbank. Reseskyddet gäller för dig som betalat resan samt för din sambo, registrerade partner, make/maka, för dina barn och i en del banker även barnbarnen (t.ex. SEB och Swedbank).

Visa kort betalning

Barnen får vara maximalt 23 år gamla. Resan du gör måste ha sin startpunkt inom Norden för att Reseförsäkring Visa ska gälla. Nedan finns en överblick över vad som gäller hos varje bank när det gäller reseskyddet.

SEB

Du får reseskyddet Reseförsäkring Visa om du betalar minst 75 % av resan med Visa från SEB. Skyddet gäller i maximalt 60 dagar och ger ersättning för avbeställning av resa, försenat bagage samt försenad avgång.

Du måste ha betalat minst 1000 kr exklusive skatter och avgifter för att avbeställningsskyddet ska gälla. Om du behöver skadeanmäla en händelse ska du vända dig till Trygg-Hansa som handhar sådana ärenden.

Handelsbanken

Minst hälften av din resa måste betalas med Visa för att reseskyddet ska gälla. Förutom avbeställningsskydd ingår ersättning för invaliditet/dödsfall vid olycka, försenat bagage eller försenad avgång samt självrisk för hem- och bilförsäkring.

I upp till 60 dagar från utresedatum är du försäkrad och vid skadeanmälan ska du vända dig till försäkringsbolaget Zurich Nordic. Tänk på att din resa måste ha kostat minst 750 kr för att du ska kunna ta del av avbeställningsskyddet.

Nordea

Om du betalar minst 50 % av resans pris med Visa från Nordea ingår Reseförsäkring Visa inklusive avbeställningsskydd. Från och med utresedatum är du försäkrad i upp till 60 dagar. Förutom avbeställningsskydd kan du även få ersättning för följande:

  • Självrisk för bostads- eller bilförsäkring inklusive hyrbilsförsäkring
  • Invaliditet/dödsfall
  • Försenat bagage eller försenad avgång

Händer något under resan måste du göra skadeanmälan till Europeiska ERV så snart som möjligt efter att du kommit hem.

Swedbank

Du får rese- och avbeställningsskyddet från Swedbank om du betalar minst 50 % av resan med Visa som tecknats hos dem (undantag Visa Ung). Avbeställningsskyddet gäller om din resa kostat minst 1000 kr exklusive skatter och avgifter. Om du behöver göra en skadeanmälan ska du vända dig till Folksam. Reseskyddet ger dig ersättning för:

  • Försenat bagage eller ankomst
  • Invaliditet/dödsfall
  • Självrisk för hem och bil

Det rekommenderas att du har en reseförsäkring med mer grundläggande skydd än det du får genom reseförsäkring Visa, då denna ej ger ersättning för läkarvård, rån eller överfall, förlorad egendom m.m. Vanligen ingår någon slags reseförsäkring i din hem- eller villaförsäkring.

Konsumentguide och Vägledning

Oberoende tjänst som jämför reseförsäkringar och hjälper dig att hitta rätt. Tjänsten är fylld med matnyttig informaton och reder ut frågor.
globe Reseforsakring.nu © 2008 - 2024