Handelsbanken reseförsäkring

Hur får jag reseförsäkring från Handelsbanken?

Har du Bankkort Mastercard via Handelsbanken och betalar din resa med detta kort ingår en reseförsäkring med avbeställningsskydd. Numera kan du bara teckna dig för Bankkort Mastercard hos Handelsbanken, ej Visa kort. Detta kan du få ersättning för:

  • Invaliditet (minst 50%) eller dödsfall.
  • Förseningar av incheckat bagage.
  • Försenad avgång av allmänt färdmedel.

Vilka gäller försäkringen för?

Om du betalat resan med Bankkort Mastercard från Handelsbanken är hela din familj försäkrad. Detta gäller även barn som är under 23 år och som bor hemma. Reseförsäkringen gäller även om barnen inte bor på den adress som den betalande föräldern vid delad vårdnad.

Hur länge gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i max 60 dagar från det att du lämnat ditt hem.

Villkor för avbeställningsskyddet

Du kan få ersättning med upp till 25 000 kr för varje försäkrad person om resan avbeställs. Alternativt kan du få upp till 75 000 kr totalt för alla de som inbegrips i försäkringen. Avbeställningsskyddet gäller för resa som kostat minst 750 kr och slutar gälla när resan påbörjats. Skyddet gäller för avbeställning av resa som görs på grund av något av följande alternativ:

  • Olycksfall, sjukdom eller dödsfall som du, en medresenär eller någon närstående råkar ut för.
  • Olycksfall, sjukdom eller dödsfall som någon du ska besöka råkar ut för.
  • Om din bostad skadas på ett allvarligt sätt.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Handelsbanken samarbetar med Zurich Nordic som hanterar kortförsäkringarna sedan 1 oktober 2013. Kontakta Zurich om du behöver göra en skadeanmälan eller om du vill ta del av deras fullständiga villkor.

Tänk på att reseskyddet från Handelsbanken bör fungera som ett komplement till din hemförsäkrings reseförsäkring. Försäkringen gäller inte i områden som Utrikesdepartementet avrått resenärer att åka till.

Allkort och Platinum – Mer skydd

Handelsbanken erbjuder även fler kort alternativ med bättre skydd. Deras Allkort täcker t.ex. vårdkostnader och hemtransport. Det gör inte Mastercard.

Om du önskar ha en mer heltäckande reseförsäkring då rekommenderas Platinum kortet som generellt ger högre ersättningsbelopp än de andra korten. Med Platinum ges kontantersättning samt ersättning för t.ex. överbokat hotell. För samtliga kort gäller att resan behöver köpas med korten för att få försäkringen.

Konsumentguide och Vägledning

Oberoende tjänst som jämför reseförsäkringar och hjälper dig att hitta rätt. Tjänsten är fylld med matnyttig informaton och reder ut frågor.
globe Reseforsakring.nu © 2008 - 2024