Länsförsäkringar

Om du ska resa utomlands och har en hemförsäkring hos Länsförsäkringar ingår ett reseskydd som gäller i hela världen under de första 45 resdagarna. Reseskyddet gäller även medresenärer, t.ex. egna barn som inte bor hemma.

Om du önskar ersättningsresa och avbeställningsskydd vid sjukdom då behöver du teckna en tilläggsförsäkring som heter Utökat reseskydd. Reser du i mer än 45 dagar kan du förlänga reseskyddet genom att teckna försäkringen Tillfällig utlandsvistelse och få en grundsskydd.

Reseförsäkringarna

Hos Länsförsäkringar kallas hemförsäkringen för Boendeförsäkring. Denna försäkring ger dig ett reseskydd där du kan få ersättning för kostnader vid akut sjukdom eller olycka, eller om du tvingas avbryta resan tidigare än planerat på grund av samma orsaker. Detta passar dig som inte vill betala mer för extra skydd och trygghet.

Med tilläggsförsäkringen Utökat reseskydd får du även ett avbeställningsskydd om du blir sjuk. Den täcker stöld, skada på incheckad bagage, försening av resa vid tekniska fel samt vid strejk. Den gäller både vid korta (mindre än 45 dagar) och långa resor (längre än 45 dagar).

Vistas du på resande fot i mer än 45 dagar kan du förlänga reseskyddet med Tillfällig utlandsvistelse. Detta ger dig ett grundskydd vid längre resor. Du har även möjlighet att i samråd med Länsförsäkringar lägga till extra skydd som kan vara bra att ha om du exempelvis ska studera eller arbeta utomlands under en längre tid.

Det extra skyddet handlar bland annat om ersättning vid skada av dina ägodelar, om någon skulle kräva skadestånd av dig, om du behöver ta hjälp av en advokat eller om du skulle råka ut för rån eller misshandel.

Om du önskar extra trygghet som täcker medicinsk invaliditet vid olycka då behöver du teckna Invaliditets- och dödsfallsersättning. Denna försäkring kan ge dig ersättning för olycksfallsskador på fritiden eller vid arbete. Medicinsk invaliditet innebär att man får nedsatt funktionsförmåga. Det går även att få ersättning för ärr som krävt behandling av läkare.

När bör du teckna Utökat reseskydd?

Länsförsäkringar erbjuder en komplement till hemförsäkringen som heter Utökat reseskydd. Utökat reseskydd kan vara bra att teckna oavsett hur länge du tänkt resa och innehåller följande:

  • Avbeställningsskydd – om du exempelvis blir sjuk och inte kan resa.
  • Ersättningsresa – om du är sjuk under mer än halva resan.
  • Bagageförsening – om bagaget blir försenat mer än 8 timmar.
  • Resestartskydd – om du på grund av exempelvis en olycka inte kommer iväg till ditt resmål på utsatt tid.
  • Det är möjligt att få ersättning vid strejk.

Att tänka på

Glöm inte att ta med ditt servicekort när du reser. Den är bifogad som bilaga i ditt försäkringsbrev. Servicekortet behöver visas upp om du besöker läkare utomlands. Har du tappat bort kortet kan du beställa ett nytt på Länsförsäkringars hemsida.

Skaffa läkarintyg från första sjukdagen om du skulle ha oturen att bli sjuk, vid allvarlig sjukdom eller olycksfall. Kontakta SOS International i sådana fall. Försäkringen gäller endast personer som finns angivna på försäkringsbeskedet. Tänk på detta vid resa med andra personer.

Välj den reseförsäkring som passar din resa och ändamål. Om du planerar att vara utomlands en längre tid (mer än 45 dagar). I det fallet räcker inte det skyddet som ingår i hemförsäkringen. Då rekommenderas att teckna försäkringen Tillfällig Utlandsvistelse som ger dig ett reseskydd när hemförsäkringen slutar gälla.

Konsumentguide och Vägledning

Oberoende tjänst som jämför reseförsäkringar och hjälper dig att hitta rätt. Tjänsten är fylld med matnyttig informaton och reder ut frågor.
globe Reseforsakring.nu © 2008 - 2024